Privacyverklaring Sylwia Pudlarz Autorijschool

In deze privacyverklaring omschrijf ik, Sylwia Pudlarz Autorijschool, wat ik met de verzamelde persoonsgegevens doe en waarom.

Persoonsgegevens die ik ververk

Sylwia Pudlarz Autorijschool  verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de diensten van Sylwia Pudlarz Autorijschool en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Sylwia Pudlarz Autorijschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sylwiapudlarz@hotmail.com. Dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom Sylwia Pudlarz Autorijschool jouw gegevens nodig heeft

Sylwia Pudlarz Autorijschool  verwerkt jouw persoonsgegevens, om je:

 • als leerling voor Sylwia Pudlarz Autorijschool in te schrijven
 • onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
 • te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden
 • te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • gedrag op de website te analyseren ter verbetering van onze website en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • gegevens juist te verwerken in onze gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Sylwia Pudlarz Autorijschool gegevens bewaart

Sylwia Pudlarz Autorijschool zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst zullen persoonsgegevens op verzoek worden verwijderd tenzij wetgeving het bewaren ervan verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sylwia Pudlarz Autorijschool deelt alleen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sylwia Pudlarz Autorijschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sylwia Pudlarz Autorijschool jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Derden zijn bijvoorbeeld bedrijven van allerlei online communicatie- en registratietools die ik bij Sylwia Pudlarz Autorijschool  gebruik, zoals CRM-systeem en hostingpartijen voor hosting van websites.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Sylwia Pudlarz Autorijschool worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sylwia Pudlarz Autorijschool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Sylwia Pudlarz Autorijschool gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Sylwia Pudlarz Autorijschool gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sylwiapudlarz@hotmail.com. Sylwia Pudlarz Autorijschool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer  (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Sylwia Pudlarz Autorijschool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Sylwia Pudlarz Autorijschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Sylwia Pudlarz Autorijschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sylwiapudlarz@hotmail.com

Sylwia Pudlarz Autorijschool heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bedrijfswebsite) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

sylwiapudlarzautorijschool.nl  is een website van Sylwia Pudlarz Autorijschool en als volgt te bereiken:

Adres: Lindendreef 151, 3137CL te Vlaardingen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52676250

Telefoon: 06 - 42974719

E-mail adres: sylwiapudlarz@hotmail.com