Wat is het theorie-examen?

Het theorie-examen is het eerste examen die je moet halen tijdens je rijbewijscursus. Je moet slagen voor je theorie-examen voordat je het praktijkexamen kunt afleggen. Het theorie leermateriaal is beschikbaar in vele talen, o.a. Nederlands, Engels en Pools. Hiermee verwerf je de nodige kennis om te slagen voor het theoretisch examen. De examenvragen zijn geheim en kunnen niet uit het hoofd worden geleerd. Bij het leren zal het nuttig zijn om gebruik te maken van de theoretische cursus.

Welke onderwerpen krijg je bij het theorie-examen?

 1. Gevaarherkenning - identificeer gevaren in verschillende wegsituaties en beslis of je moet remmen, gas loslaten of niets doen.
 2. Gebruik van de weg – plaats op de weg, voorsorteren, inhalen, maximumsnelheid, stilstaan en parkeren.
 3. Voorrang en voor laten gaan - voorrang geven op kruispunten, voor laten gaan bij afslaan en voor laten gaan van voetgangers.
 4. Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres – dit onderdeel gaat onder andere over rijden op een autosnelweg of in een erf. En wat je wel en niet mag doen bij bijvoorbeeld een militaire colonne of tijdens een bijzondere manoeuvre.
 5. Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties – het gebruik van lichten, geven van signalen, zitplaatsen, gebruik van autogordels en reageren in noodsituaties zoals pech of ongevallen.
 6. Verkeerstekens en aanwijzingen - verkeersborden, verkeerslichten, verkeerstekens op het wegdek en aanwijzingen van bijvoorbeeld agenten.
 7. Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden - welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk bij deelname aan het wegverkeer en om zuinig te rijden? Wat zijn de risico's?
 8. Wetgeving – de algemene voorschriften uit de verkeerswetgeving en documenten die te maken hebben met het gebruik van de auto.
 9. Voertuigkennis - de eisen die aan de auto worden gesteld zoals lading en verlichting, en kennis van bijvoorbeeld dashboardsymbolen en gebruik van spiegels.

Hoeveel fouten mag ik maken bij het theorie-examen?

Het theoretisch examen is opgedeeld in drie delen:

Deel 1. Gevaarherkenning - het gaat hier om de gevaren te herkennen en te beslissen wat te doen in een bepaalde situatie.

Dit deel bestaat uit 25 vragen, waarvan er 13 correct moeten worden beantwoord.

Deel 2. Kennis - kennis van voorschriften, hun identificatie en naamgeving.

Dit deel bestaat uit 12 vragen over de volgende onderwerpen:

 • Gebruik van de weg
 • Voorrang en voor laten gaan
 • Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
 • Veilig rijden en reageren in noodsituaties
 • Verkeersborden
 • Verantwoorde deelname aan het wegverkeer en zuinig rijden
 • Wetgeving
 • Kennis over het voertuig

Er mogen bij dit onderdeel twee vragen fout beantwoord worden.

Deel 3. Verkeersinzicht - het vermogen om de regels toe te passen en de juiste beslissingen te nemen.

Dit deel bestaat uit 28 vragen over de volgende onderwerpen:

 • Gebruik van de weg
 • Voorrang en voor laten gaan
 • Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
 • Veilig rijden en reageren in noodsituaties
 • Verkeersborden
 • Verantwoorde deelname aan het wegverkeer en zuinig rijden

Er mogen bij dit onderdeel drie vragen fout beantwoord worden.

0D090295-E56D-4A23-A06B-BFE9AB088D64_1_201_a

Wat zijn de beschikbare vormen van het theorie-examen?

Je kunt het theorie-examen klassikaal, in groepsverband of individueel afleggen. Het theorie-examen kunt u bij elk CBR in Nederland doen. Het normale examen Nederlands is het goedkoopst. Voor veel mensen kan het examen echter erg stressvol zijn, dus je kunt kiezen voor een examen met verlengde tijd of een individueel examen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Dit zijn de theorie-examens die beschikbaar zijn:

 • theorie-examen Nederlands
 • theorie-examen Nederlands met verlengde tijd
 • theorie-examen in het Engels
 • individueel theorie-examen met of zonder tolk

Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

Waarom is het goed om deel te nemen aan de theoriecursus?

 • je begrijpt de regels beter
 • je controleert en vervolledigt je kennis
 • je corrigeer uw verkeerde opvattingen over de regels
 • betere voorbereiding - betere kans om te slagen voor het examen
 • leren in een groep:

- je deelt je twijfels en opmerkingen

- de mogelijkheid om vragen te stellen

- meer inzet

- meer motivatie